بیوگرافی‌ها‌دات‌کام
مرجع بیوگرافی ایرانیان

رویای من ،هیموعزیزیان

از دل می گویم برات ؛بشنو یک دم

 

رویایی من ؛اینکه توی دفترم بعد از هر جمله ای برایت سه نقطه می گذارم یعنی کلمات توی لغت نامه ها هنوز نتوانسته اند رویای تورا رویایی کنند…
هيموعزیزیان

 

Rate this post
همچنین بخوانید