بیوگرافی‌ها‌دات‌کام
مرجع بیوگرافی ایرانیان

کرونا ،هیمو عزیزیان

مطالب انگیزشی

یک روزی کرونا می رود و اوضاع آرام می‌شود،اما خیلی ها دیگر در پیشمان نخواهند بود.
سخت است تصور فاجعه ای ،که الان درحال وقوع است و همه ی ماعملا نظاره گری بیش نیستیم.
کرونا می رود و با خودش خیلی چیز ها می برد. یکی کسانی که بند دلم ما به آنها بند است و دیگری…
فکر و اوهام گندیده ی ما؛
کی فکر می کرد یک موجود میکروسکپی بتواند روال زندگی کردن دنیارا درهم بشکند و زندگی عادی مردم جهان را زیر سلطه ی خود بگیرد…
کرونا می رود اما باز مانده گان یادتان بماند “این دنیا،ماوراءباورهای ماست ، اکنون که دارم جان می دهیم عزیزمان را در آغوش بکیشم و بخندیم و شاد باشیم و نمی توانم ،روزی شاید چشم دیدنشان را هم نداشتیم .
کرونا یاد داد کینه،غرور، جایی در این کره ی خاکی ندارد.
بازمانده‌گان از قول من به همه‌ی دنیا بگویید’،ما نفهمیدم،مفهوم زندگی کردن را،شما دریابید هر لحظه هر ثانیه اش را…
#هیموعزیزیان

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

آدرس تلگرام ما

https://t.me/joinchat/AAAAAFNwIXOkgoUcJzg3uA

 

3.8/5 - (33 امتیاز)
همچنین بخوانید