بیوگرافی‌ها‌دات‌کام
مرجع بیوگرافی ایرانیان

هیمو عزیزیان،فروغی نو

زنی در میان کلمات

 

 

 

 

در درون من زنی است که همواره درحال نواسان است.
چشم هایش ،مهربانی و عشق را به آشیانه ام تزریق میکند.
دست هایش با بوی و عطری مادرانه غذاهایم را مزه می بخشد.
موهایش دلبرانه ترین حالت ممکن را در میانِ هیاهويِ باد به نمایش می گذارد.
و لب هایش لالایی ترین موزیک آرام بخش دنیا را زمزمه می کند و طنین لطیف صدایش در مغزم اکو می شود.
اما در واقعیت، من زنی ام که تمامش را با دستانم به جسم کاغذِ سفید تزریق می کنم…
#هیموعزیزیان

 

Rate this post
همچنین بخوانید