بیوگرافی‌ها‌دات‌کام
مرجع بیوگرافی ایرانیان

به نام خدا

 

به نام کسی که همیشه ورد زبانم هست

بنام بهترینم

بنام کسی که بغضهایم را فقط او دید

بنام کسی که در بدترین شرایط مرا تنها نگذاشت

بنام کسی که واقعا مرا دوست داشت

به نام خدا

الهی به امید تو

Rate this post
همچنین بخوانید