بیوگرافی‌ها‌دات‌کام
مرجع بیوگرافی ایرانیان

درامد‌حاصل از فروش‌بلیط‌جشنواره‌فجر به صاحبان‌آثار می‌رسد

جشنواره‌فیلم‌فجر
جشنواره‌فیلم‌فجر

جشنواره‌فجر

به گزارش سایت‌بیوگرافی‌بیوگرافیها به نقل از روابط عمومی جشنواره فیلم فجر، با پیشنهاد ابراهیم داروغه‌زاده دبیر سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر و نظر مساعد حسین انتظامی سرپرست سازمان امور سینمایی و سمعی بصری مقرر شد در این دوره جشنواره  ۵۰ درصد از مبلغ فروش بلیت‌ها در سینماهای مردمی که پیش از این به جشنواره تعلق می‌گرفت بعد از پایان جشنواره و پس از کسورات قانونی به صاحبان آثار پرداخت شود.

۵۰ درصد دیگر نیز سهم سالن‌های سینما خواهد بود که به روال گذشته پرداخت خواهد شد.

Rate this post
همچنین بخوانید