آنگونه زندگی کنید که دوست دارید


life do you love it
life do you love it

زندگی کردن آنگونه که دوست دارید، خود خواهی نیست.
خودخواهی آن است که از دیگران بخواهید، آنگونه که شما دوست دارید، زندگی کنند.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا