بردست آورد های خود تمرکز کنید

بردست آورد های خود تمرکز کنید
بردست آورد های خود تمرکز کنید

بر دستاوردهای دیگران تمرکز نکنید،
فقط به مقصد و قدرت خود متمرکز شوید

 این راز را درهر مسابقه ای بکارگیرید و از نتیجه ی آن حیرت زده شوید
استرس تمرکز بر دیگران شما را از پا در خواهدآورد

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا