بیوگرافی‌ها‌دات‌کام
مرجع بیوگرافی ایرانیان

مهر رفت و آبان آمد | از هیمو عزیزیان

مهر رفت و آبان آمد.
حتی مهر را به آبانم پیوند بزنم .این دنیا هیچ وقت مهربان نمی شود.
من این را کامل درک می کنم.
فراسوی تمام اخلاق ها.باور ها.اعتقاد ها،یک اصل است و آن
این است که انسان موجودی بی سخاوت و خون خوار است.
همان طور که ملائک قبل از خلقت آدم آن را به خدا گوشزد کردند….

Rate this post
همچنین بخوانید